Lezingen

Voor ouders, leerkrachten en professionals geef ik lezingen en workshops over:

  • Hoogbegaafdheid in ontwikkeling
  • Empathische communicatie met je kind
  • Motiverende gespreksvoering en gedragsverandering

Neem voor meer informatie contact op via info@priscillakeeman.nl of gebruik het contactformulier.

 

 

  

 

Arbeids- & Organisatie en Levenslooppsycholoog MSc.
Lidnummer NIP: 213794
SKJ lidnummer: 130003067